Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Vereenigde Ingenieursbureaux 'VIBA' N.V..