Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Vellekoop Makelaardij Onteigeningszaken.