Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Rooms Katholieke Basisschool Het Baken.