Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Meubelmakerij en Rijtuigbouw L. Neeleman Lzn..