Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Keurmerkinstituut B.V..