Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Den Hoed Interieurs.