Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Basisschool Willibrord Roomskatholieke.